Urmarirea silita imobiliara, numai pentru sume peste 10.000 de lei

90

Noul Cod de Procedura Civila (NCPC), care va intra in vigoare la 1 iunie, conform proiectului legii de aplicare, prevede reformarea substantiala a materiei executarii silite, in primul rand in scopul scurtarii acestei proceduri si al extinderii principiului unui proces echitabil si in aceasta etapa. Actualul cod dateaza de la 1865 si, cu toate modificarile din ultima vreme, ramane depasit in lumea contemporana.

Executarea cu politia si jandarmii

Pentru prima oara in dreptul nostru se instituie in mod expres obligatia statului de a asigura prin, agentii sai, executarea prompta si efectiva a oricarui titlu executoriu, precum si a raspunderii acestuia pentru repararea integrala a prejudiciului suferit. In cazurile prevazute de lege, precum si cand executorul judecatoresc considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, fara a conditiona indeplinirea acestei obligatii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestatii. In acest scop, executorul se va adresa autoritatii competente pentru a asigura concursul fortei publice, care va trebui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea executarii.

Actualmente, in faza executarii silite, legea prevede interventia politiei, dar si a primarului, in cazuri limitate, pentru a patrunde in imobil: “Prezenta unui ofiter de politie sau ajutor al sau, si, in lipsa lor, a primarului sau a ajutorului sau, va fi necesara sub pedeapsa de nulitate: daca usile datornicului sunt inchise si nu voieste a le deschide; daca nu voieste a deschide camerele sau mobilele; daca debitorul lipseste si nu este spre a-l reprezenta nici o ruda locuind cu dansul”. De asemenea, „executorul va putea lua cu sine si subofiteri de politie dupa trebuinta” atunci cand merge la fata locului „pentru a asigura predarea nemiscatorului (imobilului)”.

Eliminarea procedurii de investire cu formula executorie

Proiectul legii de aplicare a NCPC aduce o alta noutate importanta, constand in eliminarea investirii cu formula executorie ca procedura de sine statatoare. Aceasta presupune un formalism excesiv si este principala cauza a intarzierilor la debutul executarii silite. Pentru a confirma din punct de vedere formal natura executorie a titlului ce urmeaza a fi pus in executare, incheierea de incuviintare a executarii silite urmeaza sa cuprinda, in partea sa finala, formula executorie. O asemenea abordare este de natura sa simplifice formalitatile premergatoare inceperii executarii silite efective,

Urmarirea imobiliara

In vederea evitarii executarilor silite abuzive si efectuarii unor cheltuieli de executare excesive in raport cu valoarea creantei, NCPC prevede ca nu se va putea porni urmarirea imobiliara pentru creante a caror valoare nu depaseste 5.000 de lei, decat daca debitorul nu are alte bunuri urmaribile. Insa legea de aplicare a NCPC prevede marirea sumei la 10.000 lei. Pentru a evita ca debitorul proprietar de imobile sa se prevaleze in mod abuziv de beneficiul limitei mentionate, in proiectul legii de aplicare s-a mai propus ca, in cazurile in care acesta are o atitudine de obstructionare vadita a procedurii de executare, refuzand nejustificat sa furnizeze executorului judecatoresc informatiile, lamuririle si dovezile necesare sau furnizand cu rea-credinta informatii incomplete in legatura cu existenta si valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natura a fi valorificate in vederea acoperirii integrale a creantei, executorul judecatoresc sa poata declansa urmarirea silita imobiliara chiar daca valoarea creantei nu depaseste 10.000 de lei.

In vederea unei evaluari corecte a valorii imobilului urmarit, s-a propus ca valoarea de circulatie a acestuia sa fie raportata la pretul mediu de piata din localitatea respectiva, executorul judecatoresc urmand sa numeasca un expert care sa stabileasca valoarea de circulatie a imobilului la cererea partilor interesate sau in cazul in care nu poate proceda el insusi la evaluare.

Pentru a descuraja abuzurile din partea debitorului, constand in refuzul acestuia de a permite accesul expertului in imobil in vederea evaluarii, prin proiect se prevede ca evaluarea valorii imobilului urmarit se va putea realiza prin luarea in considerare a inscrisurilor depuse la dosarul de executare, precum si a oricaror alte date sau informatii disponibile, inclusiv a celor obtinute de executor pe baza demersurilor intreprinse in conditiile art. 650 din NCPC, care prevede obligatia tertilor de a da informatii.

De asemenea, a fost instituita regula fundamentala privind urmarirea imobilelor pe corpuri funciare, iar nu individual, cu mentiunea ca, in cazul urmaririi imobilelor proprietate comuna, coproprietarii vor putea cere punerea in vanzare a intregului imobil aflat in indiviziune (coproprietate).

Sanctiuni in cazul reocuparii imobilului dupa evacuare

Prin proiectul legii de aplicare a NCPC se propune completarea dispozitiilor privitoare la reocuparea de catre debitor a imobilului din care a fost evacuat sau obligat sa il lase creditorului, in scopul instituirii unor sanctiuni suplimentare in sarcina celui care ignora finalizarea executarii hotararii judecatoresti. Astfel, in afara de posibilitatea pornirii unei noi executari silite in temeiul aceluiasi titlu executoriu, se preconizeaza ca bunurile mobile, indiferent de natura sau valoarea lor, care nu au fost ridicate la data predarii silite initiale sau care au fost aduse in imobil dupa reocupare, sa fie considerate de drept abandonate potrivit legii, deci intra in proprietatea statului.

Adjudecatarul nu mai devine proprietar imediat

Spre deosebire de reglementarea actuala, licitatia si adjudecarea bunului nu mai asigura dobandirea imediata a imobilului, ci numai o dobandire provizorie in folosul adjudecatarului. Aceasta masura a fost luata pentru a da posibilitatea debitorului, tertului dobanditor sau oricarei alte persoane interesate sa atace, pe calea contestatiei la executare, actul de adjudecare in cazul in care vanzarea le-ar fi prejudiciabila. Dupa ce adjudecarea ramane definitiva, adjudecatarul dobandeste un drept real inatacabil, care nu mai poate fi contestat pe nicio alta cale.

Distribuirea sumelor

NCPC instituie o procedura noua de distribuire a sumelor realizate prin urmarirea silita, constand intr-un termen pentru depunerea creantelor, urmat de intocmirea de catre executor a unui proiect de distribuire a sumelor, care va fi supus publicitatii in vederea efectuarii eventualelor contestatii.

Daca exista obiectiuni, NCPC prevede proceduri noi de conciliere a partilor interesate. Daca acestea ajung la un acord, sumele vor fi distribuite conform acestuia. Daca nu, cel nemultumit va putea introduce contestatie, care se va solutiona potrivit unei proceduri speciale pentru a preveni intarzierile.

Interventia altor creditori

NCPC introduce noi solutii privind interventia, in cursul urmaririi silite, a altor creditori ai debitorului, indiferent daca acestia au sau nu titlu executoriu si indiferent daca acestia sunt creditori garantati sau privilegiati. Astfel, vor putea interveni in cursul executarii silite pornite de un alt creditor: – creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului; – creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia; – creditorii care au un drept real de garantie sau, dupa caz, un drept de preferinta asupra bunului urmarit, conservat in conditiile prevazute de lege; – creditorii chirografari (fara garantii gen gaj sau ipoteca) titulari ai unor creante banesti rezultate din inscrisuri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege. In scopul prevenirii eventualelor abuzuri din partea creditorului intervenient, proiectul legii de aplicare instituie suspendarea facultativa a eliberarii sau distribuirii sumelor obtinute din valorificarea bunurilor debitorului pana la solutionarea cererii de interventie. In acelasi scop, s-a mai propus reglementarea posibilitatii obligarii creditorului intervenient la plata unei cautiuni. De asemenea, instanta va putea dispune si suspendarea provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare.

Despagubiri daca bunul nu mai poate fi executat

Potrivit dispozitiilor din NCPC, daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma prin hotarare data cu citarea partilor. Prin proiectul legii de aplicare se propune completarea acestor dispozitii in sensul ca, la cererea creditorului, instanta va avea in vedere si prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunavoie a obligatiei inainte ca aceasta sa devina imposibil de executat.